Vi starter opp med klubbkvelder igjen fra mandag 10. mai!

All aktivitet i klubblokalet skal registreres på skjema som ligger rett innenfor døra på Bodø Stasjon slik at en eventuell smitte lettere kan spores. Vi forholder oss til de restriksjoner som regjeringen har satt med god håndhygiene og 1m avstand. Flaske for hånddesinfeksjon står ved registreringsskjemaet. Har du luftveisplager (hals eller nese) så skal du holde deg hjemme.

Årsmøte 2021 avvikles onsdag 26.5 kl. 18.00.


Vi velger å kjøre en kombinert løsning, der de som ønsker kan følge møtet digitalt. Informasjon om dette kommer i god tid, og lenke vil bli utsendt. Lenke finner du under “For medlemmer”, der kun våre medlemmer har adgang.

Innkalling, årsberetning og regnskap skal alle ha fått tilsendt pr. epost tidligere, men du finner også disse under “For medlemmer” menypunktet på hjemmesiden.

DB VT25 varmer opp til helga

En gammel førkrigsrøver fyrer opp. Hele 414 HK i ei motorvogn produsert midt på 30 tallet. Våre gjester i perioden 1940-45 hadde med seg noen eksemplarer av samme type, og seks sett ble værende igjen når de dro. Disse gikk videre som Cmdo10 og senere Bmdo 10 inntil pensjonering i 1958.
Etter sigende befinner et identisk sett seg på et tysk DB museum.

Modellen her er et Liliput 112501 Triebwagen VT25 502 + VS145, epoke 3.

Eier og foto: Sven Aune

Det gror godt på Rognan, selv midt på vintern.

Foto: Sven Aune

Årsmøtet er utsatt til over påske

Med bakgrunn i den seneste utviklingen, og anbefalinger fra myndighetene utsetter vi i første omgang årsmøtet for 2021 til over påske.Vi ønsker ikke å sette dato, før vi har gjort en ny vurdering av ståa i uke 14.
Ordningen med bruk av lokalet enkeltvis og etter avtale videreføres. Sven Aune koordinerer dette som tidligere. Vær nøye med å loggføre besøk, og vær raus med sprit. (på hendene). Kontakt styret om noe er uklart.

Merk for øvrig at årsmøtet i Modelljernbaneforeningen i Norge holdes elektronisk fra den 25.2 kl. 19.00 til 07.3 kl. 21.00. Alle medlemmer vil få tilsendt informasjon i forkant. Du må ha registrert ditt telefonnummer hos MJF for å ha mulighet for å delta. Alle skal ha fått mail om dette.

Skifting på Rognan Stasjon

Sven har kost seg med skifting. Mellom penser og mobil på Rognan, men hva er det som foregår i skauen? (Se hele videoen.)

God fornøyelse!

Skiftekos på Rognan

Det rører seg i klubben

Hans Jakob har fått på plass smøregrava (med lys!) i lokstallen, og sannelig er ikke sveiseren satt i arbeid etter en tids permittering.
Gammeltysker med sovevogner fikk også luftet seg Ser ut som Hans Jakob hadde ei snill stund.

Alle bilder: Hans Jakob Pedersen.

Dronerapport fra Rognan

Arbeidet med Rognan skriider fremover i rolig Covidgir. Sven Aune har latt dronofonen sveve over området.

Foto: Sven Aune Musikk: Balloon @iksonmusic

Årsmøtet utsettes

Etter en totalvurdering av smittesituasjonen, og medlemmenes ønske om å treffes fysisk, har styret besluttet å utsette årsmøtet i klubben til onsdag 3. mars.
Vi vil ta en ny vurdering når det nærmer seg. Det kan bli vurdert en kombinasjon av oppmøte og elektronisk løsning.
Ordningen med bruk av lokalet enkeltvis og etter avtale videreføres. Sven Aune koordinerer dette som tidligere. Vær nøye med å loggføre besøk, og vær raus med sprit. (på hendene).
Kontakt styret om noe er uklart. Merk for øvrig at årsmøtet i Modelljernbaneforeningen i Norge holdes elektronisk fra den 25.2 kl. 19.00 til 07.3 kl. 21.00. Alle medlemmer vil få tilsendt informasjon i forkant.

Ny litteratur til museumshjørnet

Det museale hjørnet i klubblokalet er styrket med historisk materiale.
Her er det litteratur fra helt tilbake til året da Titanic dro på isfjellsafari.

I jernbanekalenderen fra 1912 kan vi få en oversikt over hvem som jobbet hvor langs skinnene dette året. Privatbaner er også opplistet, og interessant informasjon om Sulitjelmabanen er med. En liten svensk fribillett er med, og rutekart fra Norge anno 1952.

I fem utgaver av magasinet “Jernbanemanden” fra september 1919, kan vi blant annet lese om “Ny Sikkerhets og Signalordning ved statsbanene”. Utgitt i Kristiania må vite. Hver fredag. Her er det mye trivelig historisk lesning.

Som en kuriositet kan nevnes at forsendelsen mesteparten av dette kom i var prydet med riktig flotte frimerker. Flere av dem med tog og reisemotiv.

Alt finnes i vårt historiske hjørne, så det er bare å nyte.