Årsmøtet utsettes

Etter en totalvurdering av smittesituasjonen, og medlemmenes ønske om å treffes fysisk, har styret besluttet å utsette årsmøtet i klubben til onsdag 3. mars.
Vi vil ta en ny vurdering når det nærmer seg. Det kan bli vurdert en kombinasjon av oppmøte og elektronisk løsning.
Ordningen med bruk av lokalet enkeltvis og etter avtale videreføres. Sven Aune koordinerer dette som tidligere. Vær nøye med å loggføre besøk, og vær raus med sprit. (på hendene).
Kontakt styret om noe er uklart. Merk for øvrig at årsmøtet i Modelljernbaneforeningen i Norge holdes elektronisk fra den 25.2 kl. 19.00 til 07.3 kl. 21.00. Alle medlemmer vil få tilsendt informasjon i forkant.

Ny litteratur til museumshjørnet

Det museale hjørnet i klubblokalet er styrket med historisk materiale.
Her er det litteratur fra helt tilbake til året da Titanic dro på isfjellsafari.

I jernbanekalenderen fra 1912 kan vi få en oversikt over hvem som jobbet hvor langs skinnene dette året. Privatbaner er også opplistet, og interessant informasjon om Sulitjelmabanen er med. En liten svensk fribillett er med, og rutekart fra Norge anno 1952.

I fem utgaver av magasinet «Jernbanemanden» fra september 1919, kan vi blant annet lese om «Ny Sikkerhets og Signalordning ved statsbanene». Utgitt i Kristiania må vite. Hver fredag. Her er det mye trivelig historisk lesning.

Som en kuriositet kan nevnes at forsendelsen mesteparten av dette kom i var prydet med riktig flotte frimerker. Flere av dem med tog og reisemotiv.

Alt finnes i vårt historiske hjørne, så det er bare å nyte.

Avlyst klubbkveld

Covid19 toget ruller ukontrollert videre uten respekt for rødt lys.

De to neste klubbkveldene er avlyst. Nærmere informasjon om årsmøtet 3. Februar kommer.

Velkommen

Velkommen til SMJK sine nye nettsider

Vi er i gang med å oppgradere vår hjemmeside. I anleggsperioden vil du finne mye rart her, og alle innlegg må dobbeltsjekkes. For pålitelig informasjon, se vår facebookside. (merkelig å skulle skrive akkurat det)

Følg gjerne med i prosessen. Her blir det mye frem og tilbake, men sannsynligvis bra til slutt!