Prosjekt backdrop på Feladalen

På Feladalen stasjon skal vi ha en grafisk midtdeler som viser bakgrunn med terreng på den ene siden, og infrastruktur på den andre. Vi har et spor som går på utsiden av oppstillingssporene, der vi ønsker å skape inntrykk av «sidespor». Dette ender for tiden opp i modulen verdens ende.

Blå linje er omtrentlig plassering av backdrop. Ca 4m x 40 cm

Som en test i bruk av programvare og teknikk har Ståle eksperimentert litt på heimebane.

Testmotivet er Bodø stasjon med lokstall, drivstoffanlegg og område rundt. Området ble fotografert med mobiltelefon på kveldstid, når sola skinner inn fra nordvest.

Posisjon for foto. Kveldssola blinker i et stuevindu, og røper tid på døgnet.

Jeg valgte ut fire bilder fra en fotoserie, og lastet ned egen programvare egnet for sammenfletting av fotos. Det finnes mange redskaper til formålet. Noen er onlinebasert, andre kostbare og kompliserte. Programmet brukt her heter Hugin, og er gratis/donasjonsbasert.

Hugin har en veileder som tar en gjennom de nødvendige steg. Først laster man inn bildene man vi bruke, og programmet finner felles punkter i alle bildene, og syr deretter valgte bilder til ett panoramabilde.

Her hadde nok ikke fotografen vært nok stødig på hånda, og nøye valgt samme høyde for fotografering. Litt prøving og feiling, samt manuell flytting av noen av bildene, så var man klare med et brukbart kompromiss. Jeg tror det er en god ide å fotografere med kamera på stativ, men til testbruk fikk det holde.

Det ferdige panoramabildet ble så satt inn i en fil i Microsoft publisher, der jeg først konstruerte et dokument i ønsket lengde og høyde. Deretter limte jeg inn panoramabildet her. Det måtte strekkes litt for å fylle helt ut, og resultatet ble litt forvrengt, men ikke værre enn at det så ok ut.


Så var det å lade blekkskriveren, og gjøre utskrift. Siden det var et prøveprosjekt, ble det brukt helt vanlig papir og oppløsning.

Etterpå var det å pusle bitene sammen. Skjærebrett, saks, og dobbeltsidig scotch-tape var nødvendig tilbehør.


Et par timer med spekulering, prøving og feiling, så var et greit prøveprosjekt ferdig. Nå er det større skala som må til, og da øker nok kravet til nøyaktighet og forarbeid. I neste runde får den hjemlige 10 år gamle blekkskriveren permisjon, og utskrift vil bli kjøpt der vi finner det beste tilbudet i skjæringspunktet mellom pris og kvalitet. Skal man skrive ut på folie, direkte på plater eller kanskje papir?

Full bredde. 146 x 10 cm

Cmdo, godstog og lokstall. Er vi i Bodø?

To be continued..