FREMO Norge..

er de norske medlemmene i FREMO (Freundeskreis Europäischer Modellbahner). Vi arbeider for mer forbillederiktig modelljernbane og legger vekt på kvalitet, både for det rullende materiel, landskap, spor og drift. Vi har utviklet en egen norsk «norm» som beskriver hvordan vi bygger moduler med norsk landskap og for norsk materiell.
Klikk på logoen for lenke.
(Fra FREMO sin hjemmesde)