Om Salten Modelljernbane Klubb

Salten Modelljernbaneklubb ble formelt stiftet i Bodø den 11. august 2010.

Et lite knippe inspirerte og kreative ildsjeler som drev med modelljernbane hver for seg, fikk kontakt på et MJ forum på nett et par år tidligere.

Den første felles utadrettede aktiviteten før den formelle stiftelsen, var deltagelse på en lokal messe for interesseorganisasjoner, som der fikk mulighet til å presentere sitt tilbud til befolkningen. Dette var et initiativ av Bodø kommune. Her stilte pionerene under navnet «Salten Modelljernbane klubb» for første gang.

Fra utstillingen i 2008

Klubben pleide en nomadetilværelse gjennom en årrekke. Stormyra, Sjøgata og Kirkhaugen skole var stoppesteder underveis til stedet vi nå har tilhold. Klubblokalet vårt er i andre etasje i det snart hundre år gamle Seabirdbygget på Langstranda rett vest av terminalen på Bodø lufthavn.

Seabirdbygget var en del av et stort fabrikkanlegg for blant annet kunstig tørking av fisk. Bygget sto ferdig midt på 1920 tallet, så her er vi på historisk grunn.
Under vår istandsetting av lokalene før innflytting i 2018, var det et snev av klippfiskaroma når vi boret dypt i betongen. Denne liflige eimen er for lengst overskygget av lukta fra nykokt kaffe og skinnerens.
På Langstranda trives vi godt, og SMJK har i første omgang leieavtale som løper til 2023, med mulighet for forlengelse.

Et lite galleri fra den første tida på Langstranda:

På første befaring. Er dette noe for oss?

Image 2 of 10

Klubben har valgt FREMO som standard for utformingen av anlegget. (se lenke i menyen for mer informasjon om FREMO) Rundt 40 meter banestrekning med tilpassede moduler, med inspirasjon fra Nordlandsbanen fra midt på 70 tallet fyller et rom på snaue 120 kvm..
Bodø stasjon ruver med en lengde på rundt 12 meter. Her er sporene lagt forbilledlig slik de lå rundt 1977. Infrastruktur og bygninger er også konstruert som de fremstod i perioden. Så om du ønsker å se hvordan vi hadde det i Bodø på 70 tallet, er anlegget av fin museal verdi.
Andre lokale strekninger er også med. Hopensvingen, Oteråga, Nordvika og gamle Rognan stasjonsområde fra samme periode, er på plass.
Fint flettet mellom historiske strekninger, har også fantasien fått kreativt utløp med Nord-Norges Salgslag, sagbruk, gårdsbruk, og gartneri m.m.


Medlemsskap i klubben koster kr 1500 pr. år for senior, og 500 for junior. Støttemedlem kan man også være for 200 pr år, eller for et høyere beløp om man føler for det.

Det er for tiden rundt 20 medlemmer i klubben.

En fin inntektskilde for klubben har vært Grasrotandelen, så om du føler deg inspirert til å støtte et prosjekt som tar vare på lokalhistorien til Saltenomradet setter vi stor pris på det.

Våre aktiviteter er klubbkvelder hver mandag, og temakvelder/prosjektjobbing onsdager. Vi møtes fra 18.00 og utover.

Medlemskap koster 1750,- for ordinært medlem og 300,- for støttemedlem pr år.

Kontonummer for innbetaling 6428 05 28151

En gang i måneden satser vi på å avholde trafikkspill. Da bemanner vi stasjoner og tog og simulerer kjøring etter ruteplaner og klareringer som i virkeligheten. Nåde den som kjører på rødt lys!

Når koronaens klamme hånd slipper taket, vil vi også ta opp igjen tradisjonen med å reise på fellesturer til messer og FREMO treff. På FREMO treff møtes modelljernbaneentusiaster med egne moduler, som man etter nøye planlagt oppsett setter sammen til varierte og lange strekninger, med mye felles trivelig aktivitet med kjøring og sosialt fellesskap.

Vi har også arrangert slikt treff tidligere (2018), og planlegger nytt treff der vi inviterer MJ entusiaster fra norge, og europa. Midnattsoltreffet 2022 går av stabelen på forsommeren om forholdene tillater.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, og ta gjerne kontakt om du lurer på noe!

Her finner du oss