Om Salten Modelljernbane Klubb

Salten Modelljernbaneklubb ble formelt stiftet i Bodø den 11. august 2010.

Et lite knippe inspirerte og kreative ildsjeler som drev med modelljernbane hver for seg, fikk kontakt på et MJ forum på nett et par år tidligere.

Den første felles utadrettede aktiviteten før den formelle stiftelsen, var deltagelse på en lokal messe for interesseorganisasjoner, som der fikk mulighet til å presentere sitt tilbud til befolkningen. Dette var et initiativ av Bodø kommune. Her stilte pionerene under navnet «Salten Modelljernbane klubb» for første gang.

Fra utstillingen i 2008

Klubben pleide en nomadetilværelse gjennom en årrekke. Stormyra, Sjøgata og Kirkhaugen skole var stoppesteder underveis til stedet vi nå har tilhold. Klubblokalet vårt er i andre etasje i det snart hundre år gamle Seabirdbygget på Langstranda rett vest av terminalen på Bodø lufthavn.

Seabirdbygget var en del av et stort fabrikkanlegg for blant annet kunstig tørking av fisk. Bygget sto ferdig midt på 1920 tallet, så her er vi på historisk grunn.
Under vår istandsetting av lokalene før innflytting i 2018, var det et snev av klippfiskaroma når vi boret dypt i betongen. Denne liflige eimen er for lengst overskygget av lukta fra nykokt kaffe og skinnerens.
På Langstranda trives vi godt, og SMJK har i første omgang leieavtale som løper til 2023, med mulighet for forlengelse.

Et lite galleri fra den første tida på Langstranda:

Endelig kjøring

Image 10 of 10

Klubben har valgt FREMO som standard for utformingen av anlegget. (se lenke i menyen for mer informasjon om FREMO) Rundt 40 meter banestrekning med tilpassede moduler, med inspirasjon fra Nordlandsbanen fra midt på 70 tallet fyller et rom på snaue 120 kvm..
Bodø stasjon ruver med en lengde på rundt 12 meter. Her er sporene lagt forbilledlig slik de lå rundt 1977. Infrastruktur og bygninger er også konstruert som de fremstod i perioden. Så om du ønsker å se hvordan vi hadde det i Bodø på 70 tallet, er anlegget av fin museal verdi.
Andre lokale strekninger er også med. Hopensvingen, Oteråga, Nordvika og gamle Rognan stasjonsområde fra samme periode, er på plass.
Fint flettet mellom historiske strekninger, har også fantasien fått kreativt utløp med Nord-Norges Salgslag, sagbruk, gårdsbruk, og gartneri m.m.