Kjørelørdag

Klubblokalet Seabirdbygget Langstranda 5

Vi kjører trafikkspill FREMO style en siste gang på eksisterende sporplan.