Kjørelørdag

Klubblokalet

Vi kjører trafikkspill FREMO style en siste gang på eksisterende sporplan.