Årsmøte 2023

Klubblokalet Seabirdbygget Langstranda 5

Klubbens årsmøte avholdes kl. 18 onsdag den 1. februar 2023. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 8....