logo bbilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!


Informasjon om
og bilder fra oppbygging av
Oteråga stasjon og krysningspor.


Klikk på bildet for full størrelse

 

 

 

 

Oteråga har gjennomgått mange endringer gjennom de ca 10 årene den har bestått, men høsten 2019 og vinteren 2020 har Oteråga gjennomgått en større ombygging i det dobbeltsporet er kraftig forlenget og det er gjennomført en forenkling av strøm til belysning og diverse, med en sentrel tafo og ledinger til de øvrige moduler med koplinger som kan koples uansett retning på modulen. Derved slikker vi trafo for tilførsel av alle steder som krever 12VDC (Som er standard for vårt anlegg i SMJK)
Oteråga er bygget i en tidsperiode der vi ikke hadde denne standard, så det har skjedd endel endringer med tilkoplinger gjennom tiden. Resultat at elektonikken som ble benyttet ble delvis ødelagt.
For Oteråga er situasjonen litt spesiell da elektronikken var mater fra 9VAC som var likerettet på en spesiell måte. Under høsten og vinterens ombygging er derfor kun vekselsenning benyttet for penser, men resten er knyttet til den nye 12VDC. Dette innebærer at gammel elektronikk er reparert og ombygget til den nye situasjonen.
Du ka lese mer om den nåværende tekniske løsningen her.


 

 

 

 


Oteråga ble til for oss ved at Claes startet med en svingmodul av skjæringa - sist til høyre på "kartutsnittet", mens Sven startet med en rett modul som dekket Rv80 undergangen og litt av havet, samt veien mot stasjonen.
Deretter bestemte Hans-Jacob og Jan seg for å lage 3 moduler som dekker krysningsporet og svingen i vestkant.
Til slutt bestemte Hans-Jacob seg for å lage en rett modul som tar for seg oppkjørselen til Reitan.
Tilsammen består derved prosjektet Oteråga av 3 spesialmoduler, to rette og en svingmodul, eller nesten 7 meter.
Svingmodulen til Claes eller skjæringsmodulen som den også kalles - kan også benyttes som en frittstående sving-modul - dette hovedsakelig på grunn av plassproblemer med å sette alt i en rekke.
Du kan se kartutsninttet som dekker hele prosjekt Oteråga her.


 

 

 

 

Her finner du noen bilder fra våre RECCE  i området:

 

©: Jan H. Tveter
Togpassering i
virkeligheten
©: Jan H. Tveter
Stasjonsbygninga
©: Jan H. Tveter
Flaggstanga fra
RECCE
©: Jan H. Tveter
Inn på krysnings-
sporet fra øst.
©: Jan H. Tveter
Agenda fra Bodø
passerer.
©: Jan H. Tveter
Den spesielle
svingen
vestover
©: Jan H. Tveter
Sporskifter
©: Jan H. Tveter
Ett av mange
plogvarsel
©: Jan H. Tveter
Her styres
signallys
©: Jan H. Tveter
Her er innholdet
i signalbua

 

 

Her finner du hvor den enkeltes modul hører hjemme på kartet:

 

©: Jan H. Tveter
Kartusnitt av
hele Oteråga
prosjektet
©: Jan H. Tveter
Avkjørsel til
Reitan
©: Jan H. Tveter
De 3 spesial-
modulene for
krysningsporet
©: Jan H. Tveter
Undergangen
på Rv80
©: Jan H. Tveter
Skjæringa
svingmodul
©: Jan H. Tveter
Oteråga
krysningsspor.
Sammensatte
moduler

 

 

Her finner du detaljer fra den enkelte modul:

 

©: Jan H. Tveter
Passer skinnene
mot skjæringa?
©: Jan H. Tveter
Ja, det gikk bra!
©: Jan H. Tveter
Huset på
skjæringa
©: Jan H. Tveter
Det testes med
strøm!
©: Jan H. Tveter
Terrenget
tilpasses
©: Jan H. Tveter
Undergangen
testes
©: Jan H. Tveter
Vannkanten gies
form
©: Jan H. Tveter
Nylagt vei
©: Jan H. Tveter
Agenda ved hytta
©: Jan H. Tveter
Veien til
Reitan
©: Jan H. Tveter
Modulen er
nesten ferdig
©: Jan H. Tveter
Skinner
tilpasses
krysningsspor
©: Jan H. Tveter
Betongsviller
på Oteråga
©: Jan H. Tveter
Dobbeltsporet
©: Jan H. Tveter
Signalbua og
sporskifter
©: Jan H. Tveter
Grunnmur til
Oteråga stn
©: Jan H. Tveter
Nattog Di4
ut fra Oteråga
©: Jan H. Tveter
Di3 godstog
©: Jan H. Tveter
Betjenten klar
med pensen
©: Jan H. Tveter
Skuret (revet
i dag)
©: Jan H. Tveter
Bekkefaret
©: Jan H. Tveter
Tjernet ved stien
©: Jan H. Tveter
Agendatoger kommer
©: Jan H. Tveter
Talenttogsett
ved Rv 80
©: Jan H. Tveter
Se opp! Tog kommer
©: Jan H. Tveter
Toget passerer
på grønt
©: Jan H. Tveter
Togpassering
begge veier
©: Jan H. Tveter
Skuret
sett fre veien
©: Jan H. Tveter
Oppkjørsel
til Reitan
er ferdig
©: Jan H. Tveter
Veibrua