Tilbake til toppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!


Informasjon om
og bilder fra Hopensvingen


Følg med på vårt siste prosjekt fra starten av.


Klikk på bildet for full størrelse

 

 

 

 

Klubben fant tidlig ut at vi hadde behov for noen "tilpassede (hver på 45 grader)" svingmoduler, slik at vi kunne utnytte det eksisterende lokalet optimalt. Dette fordi vi har lange relativt rette strekninger i vår lille FREMO verden. Etter en liten studie, fant vi ut at vi kunne benytte Hopensvingen på den ordinære banestrkningen (ved Tverlandet) til dette formål.
Det ble derfor laget utkast til en konstruksjon over 4 stk modifiserte moduler, hvorav 3 skulle danne selve Hopensvingen - som har tunell på begge sider - og en tunellmodul (jokermodul) som skulle fullføre den 180 grader svingen vi hadde behov for.


 

Nedenfor kan du se noen live bilder fra Hopensvingen:

 

©: Claes Lislerud
Utsikt mot
Hopenbrua
©: Claes Lislerud
Agenda på
Hopenfyllinga
©: Claes Lislerud
Agenda inn i
tunnel på
østsiden av
fyllinga
©: Claes Lislerud
Dagtoget til
Trondheim

 

 

Her finner du det kommunale kart og vår planløsning

 

©: Bodø kommune
Kartutsnitt
©: Sven Aune
Planløsningen
vår

 

 

Her er noen detaljer fra virkeligheten - som vi skal prøve å gjenskape.

 

©: Cles Lislerud
Fyllinga i
østre del
av Hopen
©: Claes Lislerud
Et rødt hus
©: Cles Lislerud
Veiebrua over
jernbanen
på toppen
©: Claes Lislerud
Fra vegen
over
jernbanen
©: Cles Lislerud
Veikrysset
på RV 80
©: Claes Lislerud
Vei-
undergangen
nordover
©: Cles Lislerud
Skjæringa
sett fra brua
©: Claes Lislerud
Tunellen

vestsiden

 

 

Her kommer bildene fra de forskjellige moduler etterhvert

 

©: Sven Aune
Kassz til den
første
svingmodulen
©: Jan H. Tveter
Kurvene til
skinneunnerlag
©: Jan H. Tveter
Alle kassene er
ferdig - klar
til bearbeidelse
©: Jan H. Tveter
Plassert riktig
blir det 180o
til sammen
©: Jan H. Tveter
Vi har lagt
skinner på
til beskuelse
©: Jan H. Tveter
Et tog hører
med for å
gi rett uttrykk
©: Jan H. Tveter
Beina til
modulene
er på plass
©: Jan H. Tveter
Dosering
av svingen
vurderes
©: Jan H. Tveter
Leder
kontrollerer
doseringa
©: Claes Lislerud
Hopensvingen
testes
©: Claes Lislerud
Hus, tomt og
vei tilpasses
©: Claes Lislerud
Veien nordover
klargjøres
©: Claes Lislerud
Hopensvingen
med "våre"
fastpunkt.
©: Jan H. Tveter
Terrenget blir
til - netting
legges og formes
©: Jan H. Tveter
Terrengnetting
©: Jan H. Tveter
Profilen formes.
©: Jan H. Tveter
Det er klart
for gipsbandasjer.
©: Jan H. Tveter
"Snømesteren"
er snart ferdig.
©: Jan H. Tveter
Brua ble jammen
bra!
©: Jan H. Tveter
Vinteren er
kommet!
Grunngipsen
er på plass!
©: Jan H. Tveter
Vann-hullet!
©: Jan H. Tveter
Det høyeste
punktet.
©: Jan H. Tveter
Skjæringa
nesten ferdig.
©: Jan H. Tveter
Oversikt!
©: Sven Aune
Veien til
Vatnvatnet
©: Jan H. Tveter
Vann-hullet!
Se speilet
©: Jan H. Tveter
Veitunell.
©: Jan H. Tveter
Skjæringa
og veien
grovferdig.
©: Jan H. Tveter
Hopenbrua.
Grovferdig
©: Sven Aune
Hopensvingen.
Grovferdig

 

 

Her kan du se bilder fra åpninga av Hopensvingen.

 

 

Her kan du se detaljer fra den enkelte modul etterhvert

 

©: Sven Aune
Hjelp!
Elg på
skinnegangen
©: Sven Aune
Reinsdyra
trives godt
her!
Påkjørsel?
©: Sven Aune
En annen
vinkel!
Påkjørsel?
©: Jan H. Tveter
Detaljer i mur
for
veigjennomgang
©: Jan H. Tveter
Tunellinngang
med
arbeidsbrakke
©: Jan H. Tveter
Forsøk på
stienfylling
langs RV80
©: Jan H. Tveter
Hopenbrua,
slik den var
©: Jan H. Tveter
Brua er nå godt kjørbar!
©: H J Pedersen
HJP har laget noen av de husene vi skal bruke i Hopen. Her nesten ferdig.
logo bbilde