Tekniske løsninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen!


Informasjon om
og bilder fra Bodø stasjon


Siste informasjon står øverst

Klikk på bilder for full størrelse

 

 


Jubileet


Vi har vært etablert på Molostua en stund der vi har finpusset de modulene vi skal ha med på Jubileet, samt at vi har testet elektronikk og utbedret småfeil i kabler osv.
Skinner er "rustet" og gresset har grodd, sanden er fordelt over noe av området, og perrong og asfalterte områder har fatt både fasong og farger.
Vi demonterte modellen to dager før jubileet og fraktet det til jernbanerestauranten på ettermiddagen/kvelden før jubileet. Der ble understell og moduler satt sammen og grovkoblet før vi avsluttet for kvelden.
Neste dag - Jubileumsdagen den 7. juni - stilte vi opp sammen med frokostgjestene og startet testing og feilretting av småfeil som var oppstått under flyttingen.
Så var tiden kommet:
- vi la siste hånd på verket
- plasserte mange små detaljer på stasjonsområdet
- plasserte ut lokomotiv og vogner som vi skulle bruke under demonstrasjonen og
- en "park" med lokomotiv som hadde vært i Bodø etter åpningen for 50 år siden.
Deretter startet vi med å "kjøre tog og demonstrere lyder" til stor glede for de utrolig mange som møtte frem for å beskue vår modell - både store og små.
Dagen etter startet vi på nytt, og også da med godt fremmøte og stor interesse blant de fremmøtte. På kvelden var vi invitert av Norsk Jernbaneklubb til å delta i deres festmåltid på restauranten, - der vi var lovet mat fra en meny som var lik den som ble servert under den offisielle åpningsmiddagen for 50 år siden - kun tilpasset dagens måte å tilberede/servere på. OG DET VAR ET NYDELIG MÅLTID.
Lørdag holdt vi en spesialfremvisning for gjestene fra Norsk Jernbaneklubb som viste langt over normal interesse og stilte mange spørsmål. Seansen ble avsluttet med "gode ønsker" for både den ene og andre samt at vi fikk gaver fra klubben.

Du kan se bilder fra de siste forberedelser og fra jubileumsutstillingen her,
mens vi har laget en videosnutt her.

 

 

Vi har nå etablert oss i vårt nye "lånelokale" i 3 etasje på Molostua. Kontrollenheten er på plass og tilkoplet de respektive moduler. Alle moduler er fraktet ned til Molostua og satt opp for å gjennomgå finpussing, maling av rust på skinner - sette opp stasjonsbygning og noen foreløpige hus/bygninger. Samt at det blir gjennomført en fullstendig test og korreksjon av alle funnksjoner på den enkelte modul og oppsettet blir klargjort for utstillingen i stasjonsbygningen den 7. juni. Du kan se en bildeserie over status her. Siste modul med midlertidig plassering av svingskiva ble fraktet ned 13.5. Vi har forøvrig funnet et bilde på nettet av den orginale svingskiva med bua slik den var. Det er den vi gjerne vil gjenskape.

 

 

Den 26. januar hadde vi en "fotosession" på lokalet. Vekk med verktøy og andre remedier; fram med lok og vogner. Stasjonsbygning på plass.
Vi har de 5 første modulene satt sammen og det begynner å bli noe til stasjon - (bare rommet vårt hadde hatt plass til flere moduler sammensatt på en gang)..(sukk) Du kan se resultatene her:

 

 

"Den harde kjerne" har bestemt seg for å øke antallet moduler i fase 1. Dette medfører at vi får med dreieskiva på sin orginale plass i den første fasen.

 

 

SMjK har fått ei dreieskive til jul. Denne skal monteres på en liten tilleggsmudule i fase 1, slik at lokomotiv kan snues.
I fase 2 (module 10-15) skal dreieskiva på sin permanente plass og modelleres med spor slik den var på 70 tallet.
En liten video av testen av funksjonaliteten finner du her.

 

 

Byggingen av stasjonsområdet er nå inne i en god fremdrift. Modulerkasser produseres fortløpende og skinner og penser monteres. Under kassene begynner vi å få på plass styringsbolter og noe elektrisk. Vi har også startet arbeidet med plassering og klargjøring for pensemotorer. Men - det gjennstår mye og mange detajer før vi kan si oss ferdig med fase 1.
(I fase 1 plasserer vi dreieskive som et tillegg til module 9 i den hensikt å kunne snu lokomotiv. Endelig plssering kommer først i fase 2).
Forøvrig er module 8 den mest kopliserte med hele 8 pensemotorer. Se bilder nederst på siden.

 

 

Etter at SMJK ble tildelt endel midler fra Bodø kommune, begynte vi å realisere en del umiddelbart. Vi ble enige om modul-oppbygging, sammensetting av moduler (styrepinner), datasystemet vil legge til grunn og vi startet innkjøp av penser og spor, slik at vi kunne starte opp i stor skala.
Materialer til moduler ble innkjøpt, og moduler og rammesystem blir nå produsert på "løpende bånd".
Vi ble enige om løsning for styringssystemet som skal styre alle 49 pensemotorer, og en demonstrasjon er gitt av det valgte system. Videre planlegger vi med et forenklet bilsystem som skal operere på stasjonsområdet, samt en truck som skal operere i lageret.
Det er også enighet om "layout" for spor og veksler som vi skal benytte i det vi pga FREMOs begrensninger og generell plassmangel velger vekk noe, og justerer ut fra gamle originaltegninger til den - for oss - hensiktsmessige tidsepoken "et sted i 70 årene" for å få med detaljer som kjennetegner Bodø stasjon i "folkeminnet". Modellen blir ca 15 meter lang når ferdig – og skal dekke området fra stasjonsbygninger til Nordstrandveien.

 Prosjektet med Bodø stasjon er såvidt påbegynt, idet svært mye er på planleggings- / utredningsstadiet pr dd. Det som foreløpig er gjort er at Claes har laget en kopi av tårnet på Bodø stasjon. Videre er hovedbygningen påbegynt, og det er tegnet og utarbeidet arbeistegninger for oppstartsmodulene (11stk). De første modulkassene danner hovedstasjonsområdet og du kan se det her.

 

De sporplanene vi vil bygge ut ifra er tegnet i juni 1982. Vi vil starte med hoveddelen (nærmest stasjonsbygningen) som du vil se her.
Den neste delen med lokstallen og svingskiva vil vi bygge når vi er ferdig med hoveddelen. Du kan se tegning over denne delen her. Planen er å bygge en midlertidig avslutning på hoveddelen for å gjøre denne kompatibel med FREMO's endestykker. Denne er senere tenkt flyttet til broa over jernbanen ved Nordstrandveien.
Deretter har vi planlagt utbygging til jernbanekaia, derimot har vi ikke tatt høyde for skinneganger på Rønvikleira.

  

Her kommer det bilder etterhvert som prosjektet skrider frem.

 

©: Claes Lislerud
Tårnet på Bodø stn.
©: Claes Lislerud
Tårnet og starten

stasjonsbygningen
©: Claes Lislerud
Første kasse på
understell.
©: Claes Lislerud
Endekasse til
stasjonsbygning
samt ei kasse
ferdig.
©: Jan H. Tveter
Denonstrasjonsbilde
av funsksjonalitet.
Vi betjener
sporvekslere
manuelt (brytere),
vha kjørekontroll
eller fra PC.
Alle enheter
oppdaterer
hverandre.
©: Jan H. Tveter
Sporplanen
(funksjonalitet),
for styring
fra PC (JMRI).
©: Claes Lislerud
Demo av
stasjonsbygning
og noen lok.
©: Claes Lislerud
En annen vinkel.
©: Claes Lislerud
Togskifte.
©: Jan H. Tveter
En annen vinkel.
©: Jan H. Tveter
Utkast til
"Yard Master
Dispatcher panel"
for manuell
kontroll og
oversikt.
©: Jan H. Tveter
Formannen "spikrer"
den første pens!
Skinnelegging
kan starte
©: Jan H. Tveter
Stadig nye modul kasser kommer til.
Slik blir de stablet under transport.
©: Jan H. Tveter
Skinner og penser justeres og rettes inn.
©: Jan H. Tveter
Full konsentrasjon mens det loddes.
©: Sven Aune
Et komplisert kryss gjøres ferdig.
©: Sven Aune
Området begynner å ta form "skinnemessig"
©: Jan H. Tveter
Slik er de nye styringsboltene, som sikrer oss "smertefrie" tilkoplinger idet justeringen blir overflædig.
©: Jan H. Tveter
Skinnefester kuttes til!
©: Jan H. Tveter
Denne modulen har 9 pensemotorer: 5 penser, 2 "engelskmenn" sant et kryss.
©: Jan H. Tveter
Det er heldigvis ikke bare vi glade gutter som er interessert i detaljene
©: Sven Aune
Sven har jobba masse i romjula. Her er module 5 tom 8 skinne- og pens-lagt.
©: Jan H. Tveter
Engosenteret begynner å ta form, og broa med Nordstrandvn danner slutten på Bodø stasjon.
©: Jan H. Tveter
Området mellom Svingskiva og Engrosenteret er beplantet. Bildet gir en gog oversikt over Bodø stasjon.

 

 

logo bbilde